Allah(cc) için kardeş olmak

“Allah için sevmemiz” ve “Allah yolunda sevdiklerimiz” imanımızla bağlantısı olan¸ dolayısıyla bizi Allah’a yaklaştıranlar listesindedir. Bu yapıda oluşan kardeşliğimizi ve kardeşlerimizi korunması zorunlu önceliklerimize¸ imanî muhtevalı gündemimize koymak zorundayız.

Sevmek ve sevilmek¸ kardeş olmak insan kalbinin fonksiyonlarındandır.

Kalb ise¸ iman hakikatinin merkezidir.

Orada olup biten her şey gibi¸ sevmek te iman ile bağlantılı; ecri veya vebali olan işlerdendir.

1 – Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Esnar hakkında: “Onları ancak mümin sever ve onlara ancak münafık buğz eder.” buyurmuştur. Başka bir hadislerinde de¸ bir insanın sevdiğini sadece Allah Teala için sevmesini “imanın tadına varmak” olarak tarif etmiştir. Ebu Davud’un rivayet ettiği bir hadiste de sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz: “Allah için seven¸ Allah için buğz eden¸ Allah için veren¸ Allah için alıkoyan imanını kemale erdirmiştir.” buyurmuştur.

Müslim’in Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bir hadiste ise sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah rızası uğurundaki sevmeyi cennete giden yol güzergahında anmaktadır: “Ruhumu elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın.”

Buna göre “Allah için sevmemiz” ve “Allah yolunda sevdiklerimiz” imanımızla bağlantısı olan¸ dolayısıyla bizi Allah’a yaklaştıranlar listesindedir. Bu yapıda oluşan kardeşliğimizi ve kardeşlerimizi korunması zorunlu önceliklerimize¸ imanî muhtevalı gündemimize koymak zorundayız.

Allah için sevmenin en üstün örneklerini tarihe kaydederek giden ashab-ı kiramı ve onların tavırlarını bize aktaran Kur’an-ı Kerim’i iyi düşünüp anlamalıyız. Din kardeşini kendine tercih eden¸ verirken alır gibi haz duyan insanlar şüphesiz örnek insanlardır.

Allah’a imandan sonra¸ yeryüzü şartlarında müminleri ayakta tutan ve cemaat olma¸ farklı olma özelliğini koruyan unsur kardeşlik ve o kardeşliğin gerekleridir.

2- Bütün ibadetlerde olduğu gibi¸ “Allah için sevme”nin de¸ ona ibadet kimliği kazandıracak şartları vardır:

-Yalnız Allah için olan sevgi¸ ırk¸ renk ve ülke etkisinde olmamalıdır. Bir gurup¸ cemaat¸ akrabalık gibi daire ile daraltılmamalıdır.
– Allah’a isyan olan bir eksende oluşmamalıdır.
– Kenetlenme ve nasihat ilkesi etrafında yoğunlaşmalıdır.
– Seven sevdiğine sevgisini iletmelidir.

3- Allah yolunda olan sevgiyi “Allah Yolu” ile bağlantılı yapan en önemli göstergelerden birisi sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu hadisinde işaret edilen kalitedir:“Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz.”

4- Birbirlerini Allah için sevenler¸ aralarında bu sevginin kökleşmesi için gerekli maddi sebeplere de önem vermelidirler: Selam¸ hediyeleşme¸ fedakarlık¸ ziyaretleşme¸ zor vakitlerde ilgi¸ alaka¸ dua¸ ikram.. Gıyabında kardeşi müdafaa etme..

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:
“Sevdiğini severken aşırı gitme¸ bir gün sevmediğin birisi olabilir. Buğz ettiğine de aşırı gitme¸ bir gün dostun olabilir.”

5- Evlilikten ticarete varıncaya kadar sosyal ilişkilerimizde de kardeşliğimiz ve kardeşlerimiz önalana çıkmalı¸ onlar ilk tercihimiz olmalıdır. Ancak¸ müminin her zamanki ölçüsü: “Ne zarar vermek ne de zarar görmek”ten uzak kalmak olduğu asla unutulmamalıdır. Şeytan ve nefislere yol açacak ihmallerden ve hatalardan uzak durulmalıdır. Zarar vermek de yok zarar görmek de. Kalbime en rahat dost¸ onula olduğumla kendimle oluyor gibi rahat olabildiğim dosttur. (Cafer-ı Sadık ra)

6- Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz¸ severken de¸ buğz ederken de belli bir mesafenin korunmasını¸ sonra sıkıntı doğuracak aşırılıklardan kaçınılmasını tembih etmiştir. Duygusal hareketlerden ve fevri kararlardan uzak durulmalıdır. İstişaresiz iş yapmak¸ tecrübeyi¸ birikimi görmezlikten gelmek mümine yaraşmayan uygulamalardır.

7- Müslümanın müslüman kardeşi üzerinde altı hakkı vardır. Bu haklar kardeşlik ve sevginin yürüyebilmesinin şartlarındandır: Selam¸ davete icabet¸ nasihat talebine cevap¸ hapşırması halinde dua¸ hastalığında ziyaret¸ ölümünde cenazesine iştirak.

8- Teşvik edilen KARDEŞ; akıllı¸ ahlaklı¸ fıskı ve bid’ati olmayan¸ dünyalık delisi olmayandır. Onu arayıp bulmak ve öyle olmak zorundayız.

9- Kardeşliğin Allah için olabilmesi şu hakların gözetilmesi ile olur:

a- Mal Hakkı:

Kardeş mala tercih edilmelidir. Selef-i Salihin kardeş bildiklerini mali destek konusunda üç türlü değerlendirirlerdi:

Birincisi: Kardeşini hizmetçisi seviyesinde görmektir ki. Bu da¸ ihtiyacı halinde istemesine meydan vermeden destek olma seviyesidir.

İkincisi: İnsanın kardeşini kendisi ile aynı görüp onunla bölüşebilmesidir.

Üçüncüsü ise: Onu kendisine tercih etmesidir ki¸ sıdıkların makamıdır bu makam.

b- Dil Hakkı:

Onu rencide edecek sözlerden gıyabında ve huzurunda kaçınmak¸ zor durumda bırakacak sorular sormamak¸ yalana teşvik etmemektir.

c- Küçük hataları ve yanılgıları bağışlamak ta Allah için olan kardeşlikte bir haktır.

d- Dua Hakkı:

Kendisi için dua eder gibi kardeşi için de dua etmelidir.

e- Külfet ve sıkıntı getirmeme Hakkı:

Kardeşler birbirlerinin duygularını su-i istimale neden olacak şekilde külfetli ve sıkıcı olmamalıdırlar.

Nureddin Yıldız