Fırsatı kaçırmamak için son 15 gün

Rahmet ayı Ramazan¸ Allah (cc)'ın kullarını affetmek için içerisinde sayısız fırsatlar barındırdığı bir ay. Bu ayda daha fazla TAKVA¸ daha fazla KUR'AN¸ daha fazla ŞÜKÜR ve daha fazla DUA... Yahya Şenol'un kaleminden "Fırsatlar Ayı ramazan"

FIRSATLAR AYI RAMAZAN

Oruçla ilgili hükümlerin anlatıldığı ayetler¸ Bakara suresinin 183 ila 187. ayetleridir. Bu ayetler okunduğunda bazı kavramların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yazıda ilgili ayetlerde Ramazanın Müslümanlara sunduğu “fırsatlar” olarak değerlendirilen takv⸠Kur’an¸ şükür ve dua kavramları üzerinde durulacaktır.

  1. TAKVÂ VE RAMAZAN

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de orucun amacını şöyle belirtiyor:

  “Ey iman edenler¸ oruç¸ sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de korunasınız diye farz kılındı.” (Bakara¸ 2/183)

  Mealde altı çizili olan yer¸ ayet metnindeki (لعلكم تتقون) “leallekum tettekûn” ifadesinin karşılığıdır. “Tettekûn” kelimesi¸ takvâ (تقوى) kelimesinden türemiştir. Bu durumda ayetin anlamı; “takvâlı olasınız diye” demek olur. Takv⸠‘korunmak’ demektir. Neden korunmak? Günahlardan¸ haramlardan¸ şirke düşmekten… Kısaca her türlü kötülüğe karşı kendini korumanın adıdır takvâ. İşte kişiye bu takvâ ruhunu aşılamanın yollarından biri de oruçtur. Zaten Farsça rûze kelimesinden dilimize geçen orucun Arapça karşılığı da savm / sıyâm’dır. Bu da ‘tutmak’ anlamına gelir: Kendini tutmak. Oruçluyken yemeye¸ içmeye ve cinsel ilişkiye karşı kendini tutmak. İşte insan oruçluyken aynı zamanda Allah’ın yasakladığı diğer şeylere karşı da kendini koruduğu vakit orucun hedefine yani takvâya ulaşacaktır. Budur Ramazan ayında oruç tutmanın gayesi¸ amacı: Kişiyi takvâya ulaştırmak¸ takvâ bilinciyle donatmak.

      Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem¸ Ramazan boyunca her gece kullara bu takvâ çağrısının yinelendiğini bildirmiştir:

      “Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin asileri zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır¸ hiçbiri açılmaz; Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Ve bir seslenen şöyle haykırır: “Ey hayır isteklisi (hayır işlemeye) yönel! Ey şer isteklisi¸ kendini tut! (Çünkü) Allah’ın ateşten koruduğu kimseler vardır.” Ramazan boyunca bu iş her gece yapılır.”1

  Bu açıdan sadece aç kalmak değildir oruç. Ramazanda kişinin kendisini diğer zamanlarda olmadığı kadar “tutmasını” bekliyor Allah. “Şimdiye kadar olmasa bile hiç olmazsa bundan sonra” manasında bir fırsat veriyor¸ orucu kötülüklere kalkan yapmasını bekliyor insandan. Nitekim Peygamberimiz sallâhu aleyhi ve sellem de orucun bu yönüne vurgu yapmış¸ şöyle buyurmuştur:

      “Oruç bir kalkandır. Oruçlu kötü söz söylemesin. Kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene 'ben oruçluyum¸ ben oruçluyum' desin ve onunla dalaşmasın.” 2

      Bunu yapamadıktan yani kendini tutamadıktan sonra orucun gayesi olan takvâya nasıl ulaşacak insan! Şöyle buyuruyor bir kez daha Peygamberimiz:

      “Yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmayan bir kimsenin¸ yemeği ve içmeyi bırakmasına¸ aç kalmasına¸ Allah'ın ihtiyacı yoktur!” 3

      “Oruç tutan öyle insanlar vardır ki¸ kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir.”4

      Oruç ayetlerine başlarken takvâ vurgusu yapan Allah¸ bu ayetleri bitirirken bir kez daha aynı şeye vurgu yapıyor ki oruç – takvâ ilişkisinde hiçbir kapalılık anlaşılmazlık kalmıyor:

      “…Bunlar¸ Allah'ın sınırlarıdır; sakın onlara yaklaşmayın! Böylece Allah sakınıp korunsunlar diye ( لعلهم يتقون) insanlara ayetlerini iyice açıklıyor.” (Bakara¸ 2/187)

      2. KUR’AN VE RAMAZAN

      Ramazanı Ramazan yapan değer¸ Kur’an’dır. Bunu şu ayetten gayet açık bir şekilde anlamaktayız:

      “Ramazan ayı; öyle bir aydır ki¸ insanlara doğru yolu gösteren¸ hak ile batılı ayıran Kur'an¸ o ayda indirilmiştir.” (Bakara¸ 2/185)

      Ne anlama gelir bu ayet? Sevdiğiniz¸ beğendiğiniz bir şeyi dostlarınıza¸ arkadaşlarınıza anlatırken onun en güzel tarafı ile başlarsınız. “Bu sene bir yere tatile gittim. Öyle güzel bir havası vardı ki…” dersiniz¸ havasını çok beğendiyseniz. Yahut sizin için gerçekten muhteşem olan manzarasından veya sessizliğinden sakinliğinden başlarsınız… Yani orayı sizin için bir kez daha gidilesi¸ görülesi kılan şey ne ise onu ön plana çıkarırsınız. Allah da Ramazanı bize öyle sunuyor: “Ramazan öyle bir ay ki Kur’an o ayda indirilmiştir.” Tabiri caizse “ne yapın ne edin Ramazanı Kur’an’la yaşayın” diyor Rabbimiz. “Eğer muhteşem bir Ramazan yaşamak istiyorsanız bunu Kur’an’sız yapamazsınız” diyor. Zira Kur’an’sız bir Ramazan¸ tatsız tuzsuz bir yemeğe benzer. Yersiniz ama lezzet almazsınız.

      Öyleyse bundan önceki ramazanları Kur’an’sız yaşama bahtsızlığını gösterdiysek ve Allah bir fırsat daha verdiyse bize¸ bu sene farklı bir Ramazan geçirmek zorundayız demektir; Kur’an’lı bir Ramazan… Diğer zamanlarda olmadığı kadar Ramazanda Kur’an’a vakit ayırmak¸ onunla ilişkilerimizi bir kez daha gözden geçirmek durumundayız.

      “Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?” (Muhammed¸ 47/24) ilahi uyarısını göz önünde bulundurarak okuduğumuz Kur’an’ı anlamaya¸ anladığımızı da hayatımıza aksettirmeye büyük özen göstermeliyiz. Bugüne kadar “her Ramazanda bir hatim” idiyse hedefimiz bu Ramazan farklı olmalı. “Okuduğumu anlamaya çalışmalıyım” diyerek kendimize bir program yapmalıyız. Her gün birkaç ayet veya 1 sayfa yahut 5¸ 10¸ 15 sayfa.. Yapabilen her gün bir cüzü mealiyle birlikte okumalı.

      Netice itibariyle diğer zamanlarda ayıramadığımız kadar bu Ramazan Kur’an’a¸ kitabımıza¸ vakit ayırmalıyız.

      3. ŞÜKÜR VE RAMAZAN

      Ramazanın öyle pek de fazla dillendirilmeyen bambaşka bir özelliği daha vardır. Ramazan¸ oruç ve Kur’an ayı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir şükür ayıdır. Oruç ayetlerinin devamında Allah Teala şöyle buyuruyor:

      “Ramazan ayı¸ insanlara yol gösterici¸ doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır (…) Allah size kolaylık diliyor¸ zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki¸ şükredesiniz! (Bakara¸ 2/185)

      Şükür¸ teşekkürdür. Kadir kıymet bilmek¸ kul olduğunu hatırlamaktır. Aciz olduğunun¸ Allah karşısında veren el değil alan el olduğunun¸ rızka muhtaç olduğunun farkına varmaktır. Bir ramazana daha ulaştırdığı için¸ bir kez daha fırsat verdiği için¸ bu sevinci bir kez daha yaşattığı için Allah’a teşekkürün ifadesidir.

      Ramazanın¸ orucun bir başka hedefi¸ kullara şükür bilinci aşılamaktır. Şükür¸ bir sevincin dışa vurumudur. Ramazan gibi bir nimete gark olan mümine yakışan bir teşekkürdür.

      İnsan nasıl ibadetle emrolunmuşsa aynı şekilde şükretmekle de emrolunmuştur:

      “Hayır! Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.” (Zümer¸ 39/66)

      Fakat maalesef bu emri çok az insan yerine getirmektedir.

      “…Allah¸ insanlara çok ihsanda bulunmuştur¸ lâkin insanların çoğu şükretmezler.” (Yunus¸ 10/60; Neml¸ 27/73)

      Şükrün zıddı küfrân-ı nimettir¸ yani nankörlük etmek¸ görmezlikten gelmektir. Allah’a şükretmeyen¸ ona nankörlük ediyor demektir.

      “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. Bundan sonra ister şükredici olsun ister nankör.” (İnsan¸ 76/3)

      “Artık Beni anın¸ Ben de sizi anayım; Bana şükredin¸ nankörlük etmeyin.” (Bakara¸ 2/152)

      Kul şükrettiğinde Allah bundan hoşnut olur¸ kuluna verdiği nimetleri daha da artırır. Fakat nankörlüğün cezası da çok kötüdür:

      “…Eğer şükrederseniz¸ elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!…” (İbrahim¸ 14/7)

       “Eğer nankörlük edecek olursanız bilin ki Allah sizden müstağnidir¸ hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur¸ ama kullarının inkâra sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz¸ bundan da hoşnut olur…” (Zümer¸ 39/7)

       “Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükâfatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.” (Nisa¸ 4/147)

      Şükretmeyen insan¸ şeytanın hesabına çalışan insandır. Zira şeytan¸ Allah’ın huzurundan kovulduğu ve kıyamete kadar yaşama izni aldığı vakit Allah’a şöyle demişti:

      «Öyle ise» dedi¸ «Sen beni azgınlığa mahkûm ettiğin için¸ ben de onları gözetlemek üzere Senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım.» «Sonra onların gâh önlerinden¸ gâh arkalarından¸ gâh sağlarından¸ gâh sollarından sokulacağım¸ vesvese verip pusu kuracağım¸ onların birçoğunu şükreden kullar olarak bulamayacaksın!» (A’raf¸ 7/16–17)

      İşte Ramazan şükretmeyenlere¸ edemeyenlere yepyeni bir fırsat. Allah şükredelim diye çeşit çeşit nimetlerin yanı sıra bizlere bir de Ramazan nimetini bahşetmiş. Öyleyse bu Ramazan diğer ramazanlardan bu yönüyle de farklı olmalı. İşte o zaman takvâlı kullardan olmaya bir adım daha yaklaşmış oluruz.

      4. DUA VE RAMAZAN

      Oruçla ve ahkâmı ile ilgili 4 ayetin (Bakara 183¸ 184¸ 185 ve 187. ayetler) arasına serpiştirilen dua ile ilgili şu ayetin anlamına dikkat etmek gerekir:

      “Kullarım sana beni sorarlarsa¸ ben yakınım. Bana dua edince¸ dua edenin duasına karşılık veririm. Onlar da bana karşılık versinler. Bana güvensinler. Böylece olgunlaşırlar.” (Bakara¸ 2/186)

      Anlaşılıyor ki oruç ile dua arasında sımsıkı bir ilişki bulunmaktadır. Hazır oruçluyuz¸ Kur’an’ımızı okuyor¸ şükrümüzü de ifa ediyoruz. Yani yukarıdaki ayette Allah’ın bizlerden istediği gibi biz ona karşılık veriyor¸ onun istediklerini yapıyoruz. Aynı zamanda şeksiz şüphesiz bir şekilde Ona güveniyoruz. O halde sıra bizde: Açalım ellerimizi Ondan isteyelim. Ondan karşılık bekleyelim. Ona yalvara yalvara¸ için için dua edelim. Onun istediği gibi: “Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O¸ haddi aşanları sevmez.” (A’raf¸ 7/55)

  Duanın samimiyeti onun gizliliğinde saklıdır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Ebû Musâ radıyallâhu anh anlatıyor: “Bir sefere (Hayber Seferi) çıkmıştık. Halk (yolda¸ bir ara) yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm müdahele ederek:

  “Nefislerinize karşı merhametli olun. Zira sizler¸ sağır birisine hitap etmiyorsunuz¸ muhatabınız gaip de değil. Sizler gören¸ işiten¸ (nerede olsanız) sizinle olan bir Zat’a¸ Allah'a hitap ediyorsunuz. Dua ettiğiniz Zat¸ her birinize¸ bineğinin boynundan daha yakındır” dedi.”5

      İftar edene kadar oruçlunun duasının reddedilmeyecek dualar arasında olduğunu Peygamberimiz de müjdelemiştir.6 Öyleyse bu da yukarıda sayılan diğer şeyler gibi kaçırılmayacak fırsatlardan bir diğeri. Ramazanda bir daha bu fırsatı bulamayacakmışçasına bol bol dua etmeliyiz.

      Buraya kadar yazılanları kısaca özetleyecek olursak: Ramazan sadece aç kalmaktan ibaret değildir. Ramazan kişiye bir şeyler kazandırmak için vardır. Bunlardan ilki takvâdır. Kişi oruçlu iken kendisini her türlü kötülüğe karşı koymanın mücadelesi vermelidir. “Sade müslümanı” “muttakî Müslüman” yapmaktır orucun gayesi. Dolayısıyla bu bilinçle tutulmalıdır oruç.

  İkinci olarak Kur’an’la ilişkiler gözden geçirilmeli¸ zaaflar varsa giderilmelidir. Ramazanı ramazan değer Kur’an diğer zamanlardan daha çok yer tutmalı Müslümanın gündeminde. Belki bunun için sahur vakitleri biçilmiş kaftan olarak düşünülebilir. O vakitte beden dinlenmiş¸ zihin berraklaşmış olur. Tam vaktidir Kur’an’la baş başa kalmanın; asla feda edilmemeli.

  Ve şükür ile dua… Bu Ramazan bunlara da bolca yer vermeliyiz. Hem ne vaktimizi alır ne dilimizi yorar ne de işimize engel olur!

  Sonuç olarak bambaşka¸ farklı bir Ramazan için¸ belki de son Ramazanımız için artık hazırlanma vaktidir. Rabbimizin istediği şekilde bu huzuru yaşayanlara dünyada bayram¸ ahirette de cennet vardır.

  Sehl İbn Sa'd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık o kapı kapanır¸ kimse oradan giremez.”7

  Cenab-ı Hakk bizlere çok güzel bir şekilde ramazanı ihya etmeyi¸ neticesinde de bayram yapmayı nasib etsin.

Yahya ŞENOL
www.RamazanRehberi.Com