Kadir Gecesi (Leyle-i Kadr)

Atalarımız; “Her geceyi kadir bil” demişler. Her gecenin hakkım verelim. “Her geleni Hızır bil” demişler herkese İslâmi kurallara göre davranalım.

Muhterem Mahmut TOPTAŞ Hocaefendinin kaleminden Kadr Gecesi ve Kadr Suresi Tefsiri

1- Biz Onu (Kur’ân’ı) kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Rablerinin izniyle o gecede melekler ve Ruh (cebrail) her türlü iş için artlarda iner.

5- Tan yeri ağarıncaya kadar bu gece selamettir.

“Kadr gecesinden” bahseden bu sûre¸ Mekke’de nazil olmuş¸ beş ayettir.[1]

Bakara sûresinin 185′nci ayetinden anladığımıza göre¸ Kur’ân-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Kur’ân’ın Kadir gecesinde indiğini bildiren bu sureye göre de Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir.

Peygamber Efendimiz: “Kim Kadir gecesini iman ve ihlasla ihya ederse¸ geçmiş günahları afvolunur” buyurmuştur.[2]

Ramazan ayının son günlerinde inzivaya çekilmek cahiliye döne­minde de biliniyordu. Ancak “Kadir gecesi” ifadesi ilk defa bu süreninin inmesiyle bilindi.

Rabbimiz bu geceyi kıyamete kadar gelecek insanlara yol gösteren kitabı indirdiği için bu gecenin değerinin bin aydan = (84 yıldan) daha hayırlı olduğunu bildirir.

Dünya koministlerinin fikir babalarından¸ Fransız Koministlerinin başkanlarından Roqer Garodi ömrünün son yıllarında Kur’ân’ı okur¸ müslüman olur ve “yıllardır aradıklarımı topluca buldum” der..

Bir insanın seksen yılda aklıyla bulamadıklarının tamamını kadir ge­cesinde inmeye başlayan bu Kur’ân’da bulur. Onun içindirki Kadir ge­cesini ihya etmek demek insanlığın hukukda¸ siyasette¸ ticarette¸ öz­gürlüklerini korumada¸ hak ve sorumluluklarını belirlemede en doğru kuralları koyan Kur’ân’ın iniş gecesini anmak¸ yeniden Kur’ân’ı okuyup yeni inmiş gibi ona sarılmak demektir.

Bize ışık veren¸ ısı veren güneş olmasa bu dünya hayatımızda be­denimiz zarar görür. Ama O¸ Allah’ın nuru Kur’ân¸ Kadir gecesinde doğmasaydı insanlık hala cehaletin karanlığında debelenir olacaktı.

Kur’âm indiren Allah (c.c)

Kur’ân’ı getiren Ruh-ül-Kuds = Cebrail

Kur’ân’ı alan Mühammed (s.a.v)

Kur’ân’ı etrafa yayan Ashabı güzin (r.a)

Bir ismi “Nur”‘oJan insanlığı aydınlatan Kur’ân¸ Allah’dan¸ Cebrail aracılığıyla Hz. Mühammed (s.a.v)’in gönlüne¸ O’nun dilinden ashabın gönüllerine nur halinde akıveriyor. Nur alıyorlar¸ Nur veriyorlar¸ Nurlu gözlerle bakıyorlar.

İşte böyle bir geceyi şuurlu bir şekilde ihya etmek şuurları nurlandırmak demektir.

“Biz O’nu Kadir gecesinde indirdik” buyuruyor.

O¸ dediği Kur’ân’dır. Dühan sûresinin ilk ayetlerinde O’ndan kas-dedilenin kitap olduğu açıklanmıştır. Bakara suresinin ilk ayetlerinde “işte kitap” denilmektedir.

Bundan sonra “Kitap” denildiğinde akla ilk önce Kur’ân gelmelidir. Diğer kitaplar Hadis kitabı¸ fıkıh kitabı¸ matematik kitabı¸ fizik kitabı¸ şiir kitabı v.s. gibi ilave kelimelerle açıklanmalı. Kitap denilince Kur’ân akla gelmelidir.

Bu sureyi¸ Kadir gecesinin değerini bildirmek için indirdik manası da anlaşılabilir.

Geçmiş ümmetlerin mücahidlerinin bin ayda kazandığı sevaba bu ümmet kadir gecesini ihya etmekle erişecektir. Çünkü geçmiş peygam­berler ve ümmetler belirli zaman¸ mekan ve kavim için gönderilmişlerdi.

Bu Kur’ân kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gönderilmiştir. Bu ümmette Bu Kur’ân’ı taşımakla¸ indiği geceyi ibadet taat ve Kur’ân okumakla geçirdiği için¸ kendinden sonra gelenlere Kur’ân’ı taşıdığı için¸ bir gecesi bin aydan hayırlı olmuştur.

Peki bu gece Ramazanın hangi gecesidir? Pek çok rivayet vardır. Ramazanın yirminci gecesinden sonuna kadar bütün gecelerdedir. Ancak bu ümmetin çoğunluğu yirmi yedinci gecesini benimsemiştir ve inşaallah öyledir.

Ancak Abdullah b. Mesud’un; “bir senenin her gecesini ibadetle geçi­ren Kadir gecesini ihya eder” sözü daha garantilidir.

Atalarımızda; “Her geceyi kadir bil” demişler. Her gecenin hakkım verelim. “Her geleni Hızır bil” demişler herkese İslâmi kurallara göre davranalım.

Rabbin rızası iyiliklerde gizlidir. Hangi iyilik yapılınca Rabbin rıza­sını kazanacağız onu bilemediğimizden¸ herkese ve herşeye iyi davra­nacağız. Karıncanın gönlünü alan Süleyman olur.

Allah’ın gazabı da isyanlarda gizlidir. O’nun için hiçbir zaman kim­seye kötülük yapmamaya ve Allah’a isyan etmemeye dikkat edeceğiz.

Kadir gecesi öyle değerliki¸ Melekler ve Cebrail O gece Rabbin iz­niyle yeryüzüne inerler¸ Müminlere selam verirler ve Rabbimizin bildiği “Levhi mahfuzda” yazılı olan bir senelik işleri¸ Rabbimiz görevli melek­lere Kadir gecesinde bildirir ve Melekler O bilgiyle inerler ve melekle­rin selamı tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.[3]

——————————————————————————–

[1] Mahmut Toptaş¸ Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri¸ Cantaş Yayınları: 8/323.

[2] Müslim siyam 203.

[3] Mahmut Toptaş¸ Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri¸ Cantaş Yayınları: 8/323-326.

ŞİFA TEFSİRİ

Derleyen: Ramzan Rehberi