Kur'an okudu¸ 100 bin kişi Müslüman oldu!

Abdülbasıt Abdüssamed¸ Kur'an-ı Kerim okuyuşuyla başkalarının Müslüman olmasına vesile olan ender hafızlardandır.

Abdüssamed¸ 1927 yılında¸ Mısır’ın güneyindeki Kinâ Vilâyeti’nin Erment’e bağlı Mura‘aze Köyü’nde doğdu.

Dedesi Şeyh Abdüssamed¸ Kur’ân ilimlerinde; babası Muhammed Abdüssamed ise hafızlığı ve tecvîd ilimlerindeki üstünlüğüyle tanınırdı. Abdüssamed¸ babası ve dedesi gibi küçük yaşlarda hafızlığa merak sardı. 10 yaşına varmadan hafızlığını tamamladı. Daha sonra 7 kıraati Şeyh Muhammed Seli’den öğrenerek Kina ve civarında okumalara başladı. Güzel sesi ve ahenkli okuyuşuyla dinleyicilerin beğeni ve takdirlerini kazandı. Çok geçmeden bütün “Said” bölgesinde tanınmaya başladı.
 
KAHİRE’DE MEŞHUR OLUŞU

Abdüssamed¸ Kina’da 10 kıraati tamamladıktan sonra 1950 yılında Kahire’ye gitti. Kahire’de o zaman kendisini çok az kişi tanıyordu. Bir gün arkadaşının ısrarı üzerine Seyyide Zeynep Camii’nde okumaya gitti. On¸ on beş dakika okuması beklenirken halkın ısrarı üzerine iki saat okuyuşta bulundu. Kendisini ilk defa dinleyen halk¸ muhteşem sesi ve güzel okuyuşuna hayran oldu. Dinleyenler arasında dönemin başbakanı da hazır bulununca Abdüssamed¸ Kahire’de bir anda meşhur oldu.

RADYO’NUN EN GENÇ KARİSİ

Seyyide Zeynep Camii’ndeki okuyuşundan sonra kendisine Mısır radyosundan okuma teklifi geldi. Abdüssamed¸ radyo imtihanını başarıyla geçerek radyonun en genç okuyucusu oldu. Burada yaptığı muhteşem okuyuşlarla bütün Mısır’da halkının gönlünü fethetti. Merasimlerde ve önemli toplantılardaki okuyuşlarıyla çok geçmeden bütün İslâm âleminde meşhur oldu.
Abdüssamed radyoya girmesinden bir süre sonra dünyanın dört bir tarafından okuma dâvetleri aldı. 1952’de babasıyla hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gitti. Halkın ve devlet erkânının yoğun isteği üzerine Mekke ve Medine’de Kur’ân okudu. Bu okuyuşları öyle beğenildi ki¸ bundan sonra kendisine “Mekke’nin Sesi” ünvanı verildi. Daha sonra Mescid-i Aksâ’da Irak’ta¸ Suriye’de ve birçok Arap ülkesinde okuyuşlarda bulundu.

SEVGİYLE KARŞILANDI

Cezayir¸ Endonezya¸ Fas¸ Hindistan¸ Pakistan¸ Malezya ve Türkiye Abdüssamed‘in başlıca gittiği ülkeler oldu. Pakistan ve Endonezya’da bizzat devlet başkanları tarafından karşılandı. Gittiği yerde coşkuyla karşılanıp¸ sevgiyle kucaklandı.

KALBEN VE RUHEN DE HAZIRLANIRDI

Abdülbasıt Abdüssamed’in en önemli özelliklerinden birisi de nefesini tutmada çok maharetli olmasıydı. Uzun süre nefes almadan âyetleri tiz seste zorlanmadan okuyabiliyordu. Kur’ân okumaya başlamadan önce kendisini ciddî olarak hazırlar¸ pek kimseyle konuşmaz¸ kalben ve ruhen hazır hâle gelmeye çalışırdı.

CEHENNEMİ OKURKEN AĞLARDI

Oğlu Tarık Abdüssamed¸ babasıyla ilgili bir hatırasında onun Kur’ân okumasını şöyle anlatır:
“Babam¸ Kur’ân okurken çok etkilenirdi. Cennet ve Cehennem âyetlerinde gözleri yaşlarla dolardı. Cehennem azabı ve ehlinden bahsolunan âyetlerde çok duygulanır¸ etkilenir ve gözleri yaşlarla dolardı.”

100 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

Abdüssamed¸ 1960 yılında Güney Afrika’ya gider ve bir ay kalır. Burada yüz kişiyi aşan bir grup kendisinin Kur’ân okuyuşundan etkilenir ve onun vesilesiyle İslâmiyet’i kabul eder. Abdüssamed¸ okuduğu Kur’ân’la başkalarının İslâmiyet’e girmesine vesile olan ender hafızlardan birisidir.
Abdüssamed¸ dünyaca tanınan çok meşhur birisi olmasına rağmen tevazu sahibi¸ alçakgönüllü birisiydi. Çoğu zaman halkla iç içe bulunur¸ sıradan birisiymiş gibi yaşardı. Mısır’da büyük kari’lere devlet başkanlarından daha çok değer verildiği halde Abdüssamed’in bu hâli çokları tarafından hayretle karşılanırdı.

MUSTAFA İSMAİL’LE OLAN DİYALOGLARI

Zamanın bir diğer meşhur kari’si Mustafa İsmail ile Abdüssamed’in arasında hoş bir sevgi bağı vardı. Birbirlerini ziyaret ederler¸ birbirlerine karşı sevgi¸ saygı duyarlardı. Dinî merasim¸ toplantı ve oturumlarda bir araya gelir¸ konuşurlardı.

AMERİKA’ DA KUR’ÂN COŞKUSU

Abdüssamed’in diğer oğlu Hişam Abdülbasıt Muhammed Abdüssamed¸ 1987 yılında babasıyla birlikte Amerika ziyaretlerini şöyle anlatıyor:
“1987 yılında babamla birlikte ABD ziyaretinde bulundum. Orada bir İslâm merkezinin açılışı vardı. Bu münasebetle babam Kur’ân okudu. Orada gördüğüm tabloya¸ Kur’ân’a ve okuyucusuna karşı muhabbete belki Mısır’da rastlamadım. Açılıştan sonra bir buçuk ay orada kaldık. Her gün babama civar şehirlerden¸ Washington’dan¸ Chicago’dan¸ New Jersey’den ve çeşitli yerlerden Kur’ân okuması için dâvetler geliyor¸ babam da icabet ediyordu.”

HASTALIK VE VEFATI

Abdüssamed¸ hayatının son yıllarında diyabet hastalığına yakalandı. İçme ve yemede büyük sıkıntı çekiyordu. Bu hastalıkla beraber kendisinde ciğer yetmezliği de vardı. Tedavi amacıyla gittiği Londra’da bir hafta kaldıktan sonra tekrar Mısır’a döndü.
Mısır’da hastalığı gittikçe şiddetlenerek 30 Kasım 1988 yılında Çarşamba günü vefat etti.