ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİZ

 • “Nerede ve nasıl olursan ol¸ Allah’tan kork. Kötülük işlersen¸ hemen arkasından iyilik yap ki¸ o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!.” (Riyazü’s-Salihin)

  Efendimiz'den yol gösteren 3 uyarı

  “Nerede ve nasıl olursan ol¸ Allah’tan kork. Kötülük işlersen¸ hemen arkasından iyilik yap ki¸ o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!.” (Riyazü’s-Salihin)
 • Herkes gibi Peygamberimiz de şaka yapar¸ lâtifeli konuşur¸ ama hiçbir zaman yalan söylemezdi. Çünkü şaka yollu da olsa¸ yalan yalandır. Peygamberimizin yaptığı şakalar lüzumsuz ve yersiz değildi. Daha çok gönül alıcı ve sevindirici şakalar yapardı.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) nasıl şakalaşırdı?

  Herkes gibi Peygamberimiz de şaka yapar¸ lâtifeli konuşur¸ ama hiçbir zaman yalan söylemezdi. Çünkü şaka yollu da olsa¸ yalan yalandır. Peygamberimizin yaptığı şakalar lüzumsuz ve yersiz değildi. Daha çok gönül alıcı ve sevindirici şakalar yapardı.
 • Hendek Şavaşı

  Hendek¸ hüküm süren büyük kıtlığa ve kuraklığa rağmen kazılmaya başlandı. Hendeği kazarken müslümanlar büyük eziyetler çekmişler aç olan karınlarını taş bağlayarak avutmaya çaılşmışlardır. Hendek kazılırken büyük bir kayayla karşılaşılmış ve durum peygamber (s.a.v)’e iletilmişti.
 • Hicretin üzerinden altı sene geçmiş ama müslümanlar daha Kabe’yi ziyaret edememişlerdi. Rasulullah (s.a.v)’ın teklifi üzerine müslümanlar toplandılar Kabe’yi ziyaret için yola koyuldular. Haberi alan kureyşliler peygamber (s.a.v)’in Kabe’yi ziyaret etmesine izin vermediler. Bu arada Rasulullah (s.a.v) Hudeybiye’ye gelmiş ve konaklamıştı.

  Büyük Fetih ve Hudeybiye

  Hicretin üzerinden altı sene geçmiş ama müslümanlar daha Kabe’yi ziyaret edememişlerdi. Rasulullah (s.a.v)’ın teklifi üzerine müslümanlar toplandılar Kabe’yi ziyaret için yola koyuldular. Haberi alan kureyşliler peygamber (s.a.v)’in Kabe’yi ziyaret etmesine izin vermediler. Bu arada Rasulullah (s.a.v) Hudeybiye’ye gelmiş ve konaklamıştı.
 • Müslümanların Medine’ye gelişiyle yahudilerle olan ilişkileri de başlamıştı. Aralarında anlaşma yapmışlar ve Medine şehrini beraber savunma kararı almışlardı. Ama yahudiler her zamanki gibi verdikleri sözde durmamış ve müslümanları arkadan vurmayı kendi üzerlerine vazife görmüşlerdi.

  Peygamberimizin Seferleri… Zaferleri…

  Müslümanların Medine’ye gelişiyle yahudilerle olan ilişkileri de başlamıştı. Aralarında anlaşma yapmışlar ve Medine şehrini beraber savunma kararı almışlardı. Ama yahudiler her zamanki gibi verdikleri sözde durmamış ve müslümanları arkadan vurmayı kendi üzerlerine vazife görmüşlerdi.
 • Hicretin onuncu yılında Rasulullah (s.a.v) son haccının hazırlığını yapmaktaydı. Allah’ın dininin vahyi tamamlanmış ve İslam bütün arap yarımadasına yayılmıştı. Rasulullah (s.a.v) artık mukaddes görevini tamamlamıştı.

  Veda Haccı / Veda Hutbesi

  Hicretin onuncu yılında Rasulullah (s.a.v) son haccının hazırlığını yapmaktaydı. Allah’ın dininin vahyi tamamlanmış ve İslam bütün arap yarımadasına yayılmıştı. Rasulullah (s.a.v) artık mukaddes görevini tamamlamıştı.
 • Rasulullah (s.a.v) Veda Haccı’ndan döndü. Aradan birkaç ay geçince şiddetli bir hastalık ateşi hissetti. Hastalık artınca Rasulullah (s.a.v) dğer hanımlarının izniyle Hz. Aişe (r.a.)’nin evine geçti.
Abdullah ibn-i Mesud (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v)’de olan ağrıyı şöyle dile getiriyor:

  Yüce Dost'a¸ Refik-i Ala'ya Hicreti

  Rasulullah (s.a.v) Veda Haccı’ndan döndü. Aradan birkaç ay geçince şiddetli bir hastalık ateşi hissetti. Hastalık artınca Rasulullah (s.a.v) dğer hanımlarının izniyle Hz. Aişe (r.a.)’nin evine geçti. Abdullah ibn-i Mesud (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v)’de olan ağrıyı şöyle dile getiriyor:
 • Peygamberimizin Doğumu

  Abdülmuttalib’in oğulları arasında en güzeli ve en saygını Abdullah’tı. Çünkü yüzünde pırıl pırıl parlayan bir nur vardı. Abdülmuttalib oğlu Abdullah’ıVehb’in kızı Amine ile evlendirmişti. Amine kureyş kabilelerinin en şereflisine mensubdu.
 • Yeni doğan çocukların daha sıhhatli ve zeka bakımından daha temiz yetişmelerini temin etmek için Araplar çocuklarını süt annelere verirlerdi. Bu Araplarda yaygın bir adetti. Çünkü Mekke’nin sıcak havası çocukların yetişmesi için pekte uygun değildi.

  Süt Annesine Verilmesi

  Yeni doğan çocukların daha sıhhatli ve zeka bakımından daha temiz yetişmelerini temin etmek için Araplar çocuklarını süt annelere verirlerdi. Bu Araplarda yaygın bir adetti. Çünkü Mekke’nin sıcak havası çocukların yetişmesi için pekte uygun değildi.
 • Şam yolculuğu sırasında Muhammed (S.A.V) on iki yaşındaydı. Kervan Busra denen bir yerde konakladı. Kafileye sokulan ve yıllardır bir işaret bekleyen Rahib Buheyra Muhammed (S.A.V)’i gördü. O’nda Hıristiyanlık kitaplarında okuduğu son peygamberin alametlerini gördü.

  Muhammed'ül Emin (Güvenilir Muhammed)

  Şam yolculuğu sırasında Muhammed (S.A.V) on iki yaşındaydı. Kervan Busra denen bir yerde konakladı. Kafileye sokulan ve yıllardır bir işaret bekleyen Rahib Buheyra Muhammed (S.A.V)’i gördü. O’nda Hıristiyanlık kitaplarında okuduğu son peygamberin alametlerini gördü.