Orucun Şartları

Orucun yerine getirilmesinin farz olması için sıhhat ve ikamet şarttır. Onun için hasta olana ve yolculuk halinde bulunanlara¸ bu hallerinde oruç tutmak farz değildir.

Orucun farz oluşuna ve yerine getirilmesinin (edasının) farz oluşu ile sıhhatına dair şartlar vardır. Şöyle ki:

1) Oruçla mükellef olmak için İslâm¸ akıl ve buluğ şarttır.
Onun için bu vasıfları toplamayan bir kimseye oruç farz değildir.
Ancak akıl sahibi bulunan mümeyyiz bir İslâm çocuğunun tuttuğu oruç nafile olarak sahih olur.

2) Orucun yerine getirilmesinin farz olması için sıhhat ve ikamet şarttır.
Onun için hasta olana ve yolculuk halinde bulunanlara¸ bu hallerinde oruç tutmak farz değildir.
Bunlar oruçlarını tutamayınca¸ sonra o tutamadıkları oruçları kaza ederler.
Bir orucun edası (yerine getirilmesi) nin sahih olması için niyet etmek şarttır.
Bunun için niyet edilmeksizin tutulan bir oruç¸ müctehidlerin tümüne göre din yönünden geçerli değildir.