Peygamber Efendimizin Ramazan ve Oruç Hutbesi

İşte İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v) tüm müslümanlara rehber olacak Ramazan ayı ve oruç Hutbesi

Selman-i Farisi (radıyellehü anhü) anlatıyor: “Allah'ın Rasülü¸ Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle dedi:

“İnsanlar¸ büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. O¸ kendisinde Kadir gecesi olan aydır. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Allah¸ bu ayda oruç tutmayı farz kılmıştır.

Bu ayın gecelerinde ibadet etmeyi nafile kılmıştır.

Bu ayda kim iyiliklerden bir iyilikle Allah'a yaklaşmaya çalışırsa¸ diğer aylardaki farzlara denktir.

Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse bu ayın dışındaki yetmiş farzı yerine getirmiş gibidir.

Bu ay sabır ayıdır.

Sabrın sevabı Cennettir.

Bu ay¸ denklik ayıdır. (Yardımlar nedeniyle zengin-fakir sofralarının eşitlendiği aydır)

Bu ayda rızık artar.

Kim¸ bu ayda bir oruçluyu yedirirse günahının afvına cehennem ateşinden kurtulmasına sebep olur.

Yedirdiği kişinin orucunun sevabından yedirene de verilir ve oruç tutanın sevabından hiç eksiltilmez.

Dediler ki¸ “Ya Rasülellah¸ hepimiz oruçluya yedirecek bir şeyi bulamayabiliriz?

Allah'ın Rasülü buyurdu: “Bir tadımlık süt¸ bir tek hurma¸ bir yudumluk su ikram edene de Allah bu sevabı verir.

Oruçluya su vereni Allah da benim havzımdan sular ve cennete girinceye kadar bir daha susamaz.

Çalışanının yükünü hafifletenin günahını Allah afveder. Cennem'den azat eder ve Cennete koyar.

Bu ayın evveli rahmet¸ ortası mağfiret¸ sonu cehennem ateşinden azatlık ayıdır.

Bu ayda şu dört özellikli ibadeti çokça yapınız:

Bunların ikisinden Allah razı olacaktır:

1- Eşhedü en la ilahe illallah (ve eşhedü enne Muhammeden rasülüllah) ve Estağfirullah demeyi çoğaltınız.

Bunlardan diğer ikisi var ki siz onlarsız olamazsınız:

1- Allah'tan hep Cennet'i isteyiniz.

2- Cennemden Allaha sığınınız. (İbni Huzeyme ve Beyhekı'den naklen İbni Receb'i Hanbeli¸ Vezaifü Ramazan¸ sayfa 9)