M.Özcan Güneşdoğdu / Cürmüm İle Geldim Sana / VİDEO

Binbir günah ile yorulan ruhlarımızı O'ndan başka tamir edecek kim var? Sübhan Allah¸ Sultan Allah.... Mustafa özcan Güneşdoğdu'nun sesinden farklı bir ilahi...

Cürmüm İlahisinin sözleri tam metin olarak şöyle:

Ey rahmeti bol padişah¸
Cürmüm ile geldim sana¸
Ben eyledim hadsiz günah¸
Cürmüm ile geldim sana.

Hadden tecavüz eyledim¸
Günah deryasın boyladım¸
Malum sana ben neyledim¸
Cürmüm ile geldim sana.

Utanmadım hiçbir zaman¸
Ettim günah gizli ayân¸
Vurma yüzüme el-amân¸
Cürmüm ile geldim sana.

Aslım bir damlacık meni¸
Halk eyledin ondan beni¸
Seviyorum rabbim seni¸
Cürmüm ile geldim sana.

Gerçi çoktur fıskı fücûr¸
Sayılmaz bendeki kusur¸
Fakat senin adın gafur¸
Cürmüm ile geldim sana.

Günahımla dolar cihan¸
Sana ayân zâhir nihan¸
Boldur sende elbet ihsan
Cürmüm ile geldim sana.

Adın senin gaffâr iken¸
Ayıp örten Settar iken¸
Kime gidem sen vâr iken¸
Cürmüm ile geldim sana.

Doğru bir kulluk etmedim¸
Rızan üzere gitmedim¸
Emirlerini tutmadım¸
Cürmüm ile geldim sana.

Milyonlarca etsem günah¸
Sensin öyle bir padişah
Lâ-taknetû yeter penah¸
Cürmüm ile geldim sana.

İsyanda Kuddusi şedîd¸
Kullukta bir battal pelîd¸
Kesmem senden asla ümîd¸
Cürmüm ile geldim sana.

Hadsiz: sayısız¸
Cürm: günah¸ isyan¸ hata
Hadden tecavüz eyledim: Allahın koyduğu sınırları aştım¸ yani günah işledim.
Ayan: açık
el-aman: imdat
Fısk: açıktan işlenen günah¸
Fücur: günah ve çeşitli uygunsuz işler
Zahir: açık¸ Nihan: gizli
Gaffar: Günahları affeden
Settar: Günahları¸ ayıpları örten
La taknetu: Allahın rahmetinden ümit kesmeyin âyeti var iken.
Penah: sığınacak yer
Şedid: şiddetli
Battal: işe yaramaz¸
Pelid: pis¸ rezil